Anchor Sport Business Advisors AB | Koronagatan 5 A 4, 02210 Esbo, Finland | Telefon +358 40 502 5132 | contact@anchorsportadvisors.com 

©2018 by Anchor Sport Business Advisors. All rights reserved.

Anchor Consulting

Kostnadseffektiva lösningar för ökad konkurrenskraft

Vad än era behov må vara, strävar Anchor Consulting till att stå till förfogande genom att alltid skräddarsy sitt serviceutbud. Våra tjänster sträcker sig från ad hoc "help desk"-typer av tjänster till mer krävande projekt såsom organisationella analyser och strategirelaterade uppdrag.

Anchor Organisational Report

Vill ni utveckla er förening men är osäkra på var ni ska börja? Med Anchors organisationella rapport tar vi en titt på er organisations verksamhetsområden, dess nuvarande läge och presenterar det till er i rapportform.

 

Den organisationella rapporten innehåller en sammanfattning av er organisation, en SWOT analys ackompanjerad med vår syn på de utvecklingsområden som ni bör fokusera på för att öka på er konkurrenskraft.

Anchor Organisational Health Analysis

Vill ni utveckla er organisation både på och utanför planen? Med hjälp av en heltäckande enkät med flera moduler kopplade till bl.a ledning och föreningens representationslag framställer Anchor en rapport på er organisations upplevda konkurrenskraft och välmående.

Resultaten används för att förbättra intern effektivitet men rapporten framhäver även organisationens individuella nyckeldrivrutiner i både ledning och bland spelare.

Anchor Social Media

Oavsett storleken på ert marknadsföringsteam (eller saknaden av en sådan) har vi resurserna som krävs för att erbjuda er ett brett utbud av tjänster för att hjälpa er med sociala medier.

Vi erbjuder organisationer hjälp med att ta fram strategiska underlag för att hjälpa er utveckla era kanaler och maximera nyttan av sociala medier.

Anchor Branding & Strategy

Behöver ni hjälp gällande planering, utveckling och utförande av ert brand?

Vi erbjuder workshops där vi fokuserar på vad det är som gör er förening unik. Anchor fungerar som en hjälpande hand och hjälper er ta fram en intern strategisk "föreningsbibel" för att hjälpa er på traven påvägen mot ett starkt brand.  

Anchor Financial Planning and Strategy Help-Desk

Anchors help-desk är en tjänst speciellt designad för organisationer med behov för extern assistans gällande t.ex. finansiell planering eller strategiska frågor.

Organisationer med ett help-desk avtal kan med ett kort samtal kostnadseffektivt lämna ut mindre uppdrag till en av Anchors specialister.

Verksamhetsområden

Nedan hittar ni exempel på den typ av tjänster som Anchor erbjuder. Eftersom varje organisation är unik, skräddarsyr vi alltid våra projekt så att de passar våra klienters preferenser.