Anchor Sport Business Advisors AB | Koronagatan 5 A 4, 02210 Esbo, Finland | Telefon +358 40 502 5132 | contact@anchorsportadvisors.com 

©2018 by Anchor Sport Business Advisors. All rights reserved.

Anchor Management

Enkel och bekant representation

Vi på Anchor vill göra saker och ting lite annorlunda. Vi anser att du som idrottare endast ska behöva fokusera på en sak, idrotta.

Vår vision är att inte endast agera som representanter av våra klienter utan som betrodda rådgivare som är med på din resa. 

Din karriär - maximera den!

Anchor strävar till att agera som våra klienters betrodda rådgivare, oavsett nivån du spelar på.

Vi anser att var och en idrottare ska ha tillgång till bästa möjliga representation och hjälp så att han/hon kan fokusera på det allra viktigaste, tävlandet.

Huvudsakliga serviceområden

Representation och karriärplanering

Kontraktförhandling

PR-relaterade frågor

Planering av karriär efter idrott