Anchor Sport Business Advisors AB | Koronagatan 5 A 4, 02210 Esbo, Finland | Telefon +358 40 502 5132 | contact@anchorsportadvisors.com 

©2018 by Anchor Sport Business Advisors. All rights reserved.

Om oss

Nordisk idrott i fokus

Anchor erbjuder dess klienter omfattande kunskap och står till förfogande för att lösa organisationers mest komplexa frågor och utvecklingsområden. Med vårt fokusområde på att utveckla nordiska klubbar, förbund och spelare i olika sporter, erbjuder Anchor sina klienter proaktiva råd och skräddarsydda lösningar.

Professionellt nätverk

Anchor har till sitt förfogande flera externa specialistkonsulter som kan tas in på projektbasis. Detta innebär att Anchors klienter alltid erhåller exakt den specialistkunskap som behövs och att totalarvodena hålls nere. Vårt tillvägagångssätt möjliggör att Anchor alltid har möjlighet att erbjuda sina klienter skräddarsydda och kostnadseffektiva lösningar.