Anchor Sport Business Advisors AB | Koronagatan 5 A 4, 02210 Esbo, Finland | Telefon +358 40 502 5132 | contact@anchorsportadvisors.com 

©2018 by Anchor Sport Business Advisors. All rights reserved.

Välkommen till Anchor

Idrottsliga konsult- och managementtjänster

Anchor är en konsult- och managementtjänster erbjudande boutique-byrå specialiserad på idrott. Anchor grundades med ett specifikt syfte: att öka klubbars, förbunds samt enskilda idrottares konkurrenskraft på den nordiska marknaden. Anchor strävar till att vara den mest framgångsrika, kreativa och innovativa idrottskonsultbyrån på den nordiska marknaden.

 

Anchor är den första nordiska byrån att erbjuda "Sport Business Advisory"-tjänster till både klubbar och idrottare.

Vårt unika fokus på endast idrott möjliggör att vi kan erbjuda våra klienter skräddarsydda och specialiserade tjänster på ett kostnadseffektivt sätt. 

Rasmus Hallbäck | Founder

Anchor Consulting

Anchor Consulting riktar sig mot föreningar och förbund, både stora och små. Våra tjänster varierar från ad hoc help-desktjänster till mer krävande uppdrag såsom organisationella undersökningar, strategi- och branding relaterade uppdrag.

Oavsett vad er organisations behov må vara, strävar Anchor alltid till att skräddarsy sitt utbud så att det passar organisationen i fråga.

Anchor Management

Anchor Management riktar sig mot idrottare. Från ditt första professionella kontrakt ända fram till planerandet av din efteridrottsliga karriär, är Anchor Management här för att hjälpa dig.

Anchor Managements huvudfokus ligger på representation av fotboll- och handbollsspelare men vi har även erfarenhet av att leverera tjänster till idrottare från andra idrotter.